• Centro de Información y Reconocimiento Académico

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministry of Science and Higher Education
Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
Department of Higher Education and Supervision
ul. Wspólna 1/3
PL – 00-529 Warszawa
Tel: +48 22 52 92 384
E-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Website

 

  • Voluntariado

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Polska Narodowa Agencja Programu “Mlodziez w dzialaniu”

Ul. Mokotowska 43
PL – 00 551 Warsaw

Tel: +48 22 463 10 00
Fax: +48 22 622 37 08
E-mail: yia@erasmusplus.org.pl
Website

AECID España
Av. Reyes Católicos 4
28040 Madrid
Tel. +34 91 583 81 00
mail: centro.informacion@aecid.es
Website

 

  • Autoridades educativas nacionales

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministry of National Educational
 
J. Ch. Szucha 25PL – 00-918 Warszawa

Tel: +48 22 34 74 00
E-mail: informacja[at]men.gov.pl
Website
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministry of Science and Higher Education

ul. Wspólna 1/3
PL – 00-529 Warszawa

Tel: +48 22 52 92 718
E-mail: sekretariat.bm[at]nauka.gov.pl
Website

Consejería de Educación Polonia
Dirección:  ul. Fabryczna 16/22, lokal 22. Co00-446 Varsovia
Teléfono: +48 22-6269811
Fax: +48 22-6220733
Correo electrónico: consejeria.pl@mecd.es

Website 

  • Programas de intercambio de la UE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministry of Labour and Social Policy

Departament Pożytki Publicznego
Department of Public Gainul.
Nowogrodzka 1/3/5
PL – 00-513 Warszawa

Tel: +48 22 693 47 59
Fax: +48 22 693 46 60
E-mail: pozytek[at]mpips.gov.pl
Website